Sinds 1956

Drenthe Growers BV is ontstaan in 1956 en opgericht door Bé de Vries. Een zoon van een veenarbeider. In de jaren 50 was de gemeente bezig met het ontwikkelen van de tuinbouw in Drenthe,  dit omdat de vervening terugliep en er nieuwe arbeidsgelegenheid gecreëerd moest worden. Bé de Vries, die in Twente het vak had geleerd, zag dit als de kans om tuinder te worden. Omdat het project ontwikkeld was om mensen uit het westen de kans te geven opnieuw te beginnen, kwam Bé niet in aanmerking. De locatie op de hoek kreeg de gemeente echter niet verhuurd. En zo kwam Bé alsnog aan zijn stuk grond. 

Als kleine tuinder is Bé de Vries altijd bezig geweest om allerlei groenten en bloemen te telen en heeft hij het vak overgebracht op zijn kinderen.


In 1980 is Koos de Vries samen met zijn vader in een maatschap verder gegaan. In de jaren erna volgde een drastische schaalvergroting. Van 1 hectare naar 2 hectare toen verder naar 4 hectare en op naar 8 hectare om vervolgens op 18 hectare kas komkommers te telen. Een belangrijke ontwikkeling begin jaren 80 was het overgaan op substraatteelt. Dit betekend dat de komkommerplanten niet meer in de grond werden geteeld maar op substraat. Hierdoor werd de teelt beter stuurbaar.


Als een echt familiebedrijf streeft Drenthe Growers BV naar continuïteit. Voortdurend blijven innoveren, meegaan met nieuwe ontwikkelingen en een gezond bedrijf houden is zeer belangrijk. Zo kan de volgende generatie ook groeien en bloeien!


 

1956

De Vries Senior start zijn eigen bedrijf aan de Tuinderslaan. Hij begon zijn carrière als tuinder met het telen van verschillende groente en bloemen in de volle grond en onder plat glas.

1980

In 1980 is Koos de Vries samen met zijn vader in een maatschap verder gegaan. In de jaren erna volgde een drastische schaalvergroting.

2007

In 2007: Bouw van een nieuwe kas en sorteerloods. 2011.

2012

Als echt familiebedrijf streeft Drenthe Growers naar continuïteit!

2019

Voortdurend blijven innoveren, meegaan met nieuwe ontwikkelingen en een gezond bedrijf houden is zeer belangrijk.  Zo kan de volgende generatie ook groeien en bloeien!!

Website ontwikkeld door X-Interactive