Certificering

GLOBALGAP

GLOBALGAP is een initiatief van een aantal grote Europese organisaties binnen de voedsel productie keten. Deze certificering is noodzakelijk om producten te kunnen leveren in de handelsketen. Afnemers kunnen controleren of bedrijven daadwerkelijk gecertificeerd zijn, omdat er een centrale registratie plaatsvindt. Controle vind plaats op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en het aantoonbaar maken van preventief onderhoud en schoonmaak. Ook de bedrijfsveiligheid en de bedrijfshygiëne worden gecontroleerd. 

Op de naleving van deze regelgeving vinden jaarlijkse (tussentijdse) controles plaats. 


GRASP

GRASP is een onderdeel van GLOBALGAP certificaat. Dit certificaat is ontwikkeld om de sociale risico’s in de primaire productie te beoordelen. Hierbij wordt gekeken of aan de CAO richtlijnen wordt voldaan en of de woon- en leefomgeving van de werknemers voldoende is. Ook wordt terugkoppeling met het personeel en personeelsvertegenwoordiging gecontroleerd in het GRASP certificaat.


NURTURE/ Tesco

De Engelse supermarkt TESCO verwacht van hun leveranciers dat zij telen volgens de richtlijnen van het schema NURTURE. Deze stelt eisen ten aanzien van gebruik gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, voorkomen van vervuiling, bescherming menselijke gezondheid, verbruik van energie, water en andere natuurlijk bronnen. Ook recycling en hergebruik van materialen en bescherming van landschap en de dieren worden gecontroleerd.


SNF keurmerk

De huisvesting van Drenthe Growers BV is gecertificeerd met het SNF keurmerk.

Een organisatie die is opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen: ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

In de normensets voor huisvesting van arbeidsmigranten kunt u zien wat de normen zijn waaraan de huisvesting moet voldoen. In het harmonisatiedocument vindt u extra toelichting op de norm.


SEDEX

SEDEX is een beveiligde online database, evenals een supply chain management tool, die bedrijven helpt om ethische risico’s in wereldwijde logistieke ketens te identificeren, te beheren en te corrigeren. SEDEX betrekt alle onderdelen van de logistieke keten in het proces om verbeteringen en samensmelting van verantwoorde business praktijken door te voeren. Leden kunnen informatie delen op vier pijlers: Arbeid, Veiligheid en Welzijn, Milieu en Business Ethiek. De SEDEX leden zijn verspreid over 150 landen en vele verschillende bedrijfssectoren. Sinds de lancering in 2004 hebben meer dan 26.000 organisaties van over de hele wereld het SEDEX platform gekozen om hun ethische logistieke data te beheren. 


On the way to Planet Proof

Dit onafhankelijk keurmerk voor duurzamere producten zal in de toekomst worden toegevoegd aan de keurmerken van Drenthe Growers BV.

‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. PlanetProof producten zijn duurzamer geproduceerd. Zo weet je zeker dat je een product koopt dat goed is voor mens, dier, natuur en milieu.

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de PlanetProof criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. 

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Klik hier voor meer informatie over het keurmerk On the way to Planet proof.

Website ontwikkeld door X-Interactive