Nieuwe teelt!

Al onze kassen zijn weer vol geplant! De planten zijn bij een plantenkweker opgekweekt en na 3 weken bij ons in de kas geplant. Over vier weken worden hier de eerste komkommers verwacht. We hopen op een gezond en groeizaam 2021!

Website ontwikkeld door X-Interactive